Beta BIOS rev. 1007.002 den sonraki BIOS versiyonlarnda bu probleme rastlanmaktadr. Bunun iin BIOS Setuptan Advanced-I/O configuration ksmnda onboard Game Port iptal edilir. Veya asus.com adresinden ilgili BIOS program ekilerek yeniden yazlr.