Bu tr durumda yaplmas gereken ilk ey elektrik prizinde elektriin olduuna emin olmaktr. Daha sonra da makinenin tm kablolar kontrol edilir, zellikle g kablosu olmak zere tm kablolar skca yerletirilir. Sorun devam ediyorsa aadaki admlar izleyin:
Bilgisayarnz AT yapda ise;
Byk ihtimalle power supply (g kayna) nitesi arzalanmtr. Yenisi ile deitirmek gerekir.
Power dmesi arzalanm olabilir. Elektrik fiini skn ve kasann kapan aarak power dmesini kartn. Dmenin ucundaki kontak kablolarn kaln bir iletkenle ksadevre edin ve kasann arkasna elektrik kablosunu takn. Eer makine aldysa arza dmededir. Bu durumda yenisi ile dmeyi deitirin. Elektrik fii takldnda dmenin ucunda 220 V olacandan dikkatli davranlmaldr.
Bilgisayarnz ATX yapda ise;
ATX anakartlarda soft power on/off zellii bulunmaktadr. G kayna nitesi anakarttan alaca komutlar dorultusunda cihaza elektrik vermekte veya kesmektedir. Anakartn bu komutu vermesi iin yine anakart zerindeki power on jumperi ksadevre edilir. Bu ilem kasadaki ama kapama dmesi ile yaplr. Eer bu dme bozuksa veya kablosu bu jumpere taklmamsa bu ilem yaplmayacandan; anakart makineyi amayacaktr. Dmenin bozuk olma ihtimali dnlerek anakart zerindeki bu jumper baka bir ilenken ile (tornavida gibi) ksa devre edilerek makinenin ap amad kontrol edilir. Eer ayorsa dme deitirilir.
G kaynann anakarta gerilim veren kablolar haricindeki HDD, CD-ROM gibi cihazlara bal kablolar kartlr. Anakarta gerilim veren kablonun sk olmasna dikkat edilir. Power on jumperi ksa devre edilerek alp almadna baklr. Eer makine alyorsa HDD veya CD-ROM gibi cihazlarda problem aranr.
G kaynann bozuk olma ihtimaline kar salam bir g kayna taklarak makinenin alp almadna baklr.
Problem devam ediyorsa anakarta takl ses kart, faks modem gibi opsiyonel kartlar kartlr ve yeniden almas denenir. Buna ramen problem yine zlmediyse anakartn arzal olma ihtimali yksektir. Salam bir anakart taklr